Tuotannon seurantajärjestelmä

Toteutimme Famifarmille mobiilisovelluksen, hallinnointijärjestelmän ja rajapintapalvelun, joiden avulla salaattien ja yrttien kasvihuoneviljelystä saadaan tarkempaa dataa ja sitä voidaan hyödyntää tuotannon seurannassa, kehittämisessä ja raportoinnissa.

Kuinka saada data käyttöön?

Famifarm kasvattaa kasvihuoneissa lukuisia yrttejä ja salaatteja, joita myydään Järvikylän tuotemerkin alla. Järvikylän kartanossa Joroisissa tuotteiden parissa työskentelee kaikkiaan 110 henkeä.

Famifarmilla oli haasteena datan kerääminen kasvihuoneviljelyn eri vaiheista. Havainnot kirjattiin aiemmin paperille, josta ne siirrettiin taulukkolaskentaohjelmaan jalostettavaksi. Manuaalinen työ oli aikaavievää ja metodi oli altis virheille. Lisäksi datan analysointi oli vaikeaa ja historiadataa ei pystytty hyödyntämään.

Metatavun avulla datan keräämisen avuksi toteutettiin mobiilisovellus ja taustajärjestelmä viljelydatan hallinnointiin.

Mitä tehtiin?

Määrittelyvaihe

Ennen toteutusprojektia vietiin läpi määrittelyvaihe, jossa kävimme läpi asiakkaan kanssa koko tuotantoprosessin, analysoimme vanhan toimintatavan hyvät ja huonot puolet sekä teimme ehdotuksen tulevasta sovellusarkkitehtuurista ja järjestelmästä.

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe vietiin läpi sprinttimallina, jolloin kehitys pilkottiin pienempiin osakokonaisuuksiin ja haluttuja ominaisuuksia voitiin kehittää tarpeen mukaan.

Jatkokehitys

Käyttöönoton jälkeen kehitystä on jatkettu ja kokonaisuuteen on lisätty esim. varastonhallintaominaisuus, jonka avulla varastoon menevät tuotelavat tarroitetaan QR-koodilla. Varasto-ominaisuuden avulla Famifarm tietää varastossa olevien tuotteiden määrän ja tuoreuden.