Helppokäyttöinen ja tehokas hakukone auttaa käyttäjäänsä löytämään juuri tarvitsemansa tiedon

Elasticsearch on ilmainen ja avoimen lähdekoodin hakukone, joka on tällä hetkellä markkinoiden parhaimmistoa – ellei jopa paras. Hakukonetoteutuksen avulla käyttäjät löytävät nopeasti tarvitsemansa sisällön, oli kyse sitten erilaisista asiakirjoista, teollisuuden koneiden sensoritiedoista tai vaikkapa tietyistä automalleista.
Onko Elasticsearch oikea hakukone yritykselle?

Elasticsearch on käytännöllinen sellaisissa tapauksissa, joissa hakukoneen käyttäjä tarvitsee hieman yleistietoa älykkäämpää ja spesifimpää hakuratkaisua. Hakukone perustuu Apache Lucene -hakukonekirjastoon, jonka käyttö itsessään on suhteellisen monimukaista. Elasticsearch onkin rakennettu sen ympärille tehostamaan ja helpottamaan hakukoneominaisuuksien käyttöä esimerkiksi skaalautuvuuden ja rajapintojen rakentamisen myötä. Sovellus on siis tarvittavan tekniikan sisältävä työkalu, joka pyörii loppukäyttäjän käyttämän hakukonepalvelun taustalla.

Tässä blogitekstissä tarkastellaan,

 • millaisia ominaisuuksia Elasticsearch sisältää
 • mihin hakukonetta voidaan käyttää
 • millaisia etuja siinä on kilpailijoihinsa nähden.

Räätälöidympiä ratkaisuja useisiin eri käyttötapauksiin

Elasticsearch on itseasiassa suuri tuoteperhe, joka sisältää runsaasti ratkaisumahdollisuuksia koneoppimisesta data-analytiikkaan. Sen nopeus ja skaalautuvuus sekä kyky indeksoida monenlaista sisältöä mahdollistavat kattavan määrän erilaisia käyttötapauksia. Niitä ovat esimerkiksi

 • sovellus- ja verkkosivustohaku
 • kirjaaminen ja lokianalyysi
 • sovelluksen suorituskyvyn seuranta
 • geospatiaalisen tiedon analysointi ja visualisointi
 • tietoturvan ja liiketoiminnan analytiikka.

Eri hakukoneiden erot perustuvatkin juuri niiden käyttötarkoitukseen eli siihen, mitä hakukoneella lopulta halutaan hakea.

Siinä missä esimerkiksi Googlella kuka tahansa verkon käyttäjä voi hakea yleistietoa tarvitsemaansa pulmaan, Elasticsearchin päälle rakennettu hakukone voidaan indeksoida tarkasti määriteltyä hakutarkoitusta varten. Hakukoneella voidaan siis tehdä räätälöidympiä ratkaisuja, joita yritykset ja organisaatiot voivat käyttää pohjana vain oman alansa sisältöjen hakuun.

Periaatteessa kevyin käyttötarkoitus Elasticsearchille on vaikkapa verkkosivuston tai -palvelun haku, mutta se tarjoaa mahdollisuudet myös huomattavasti raskaampiin tarkoituksiin. Esimerkkinä raskaammasta hausta on jostain prosessista kerättävä data, josta halutaan tehdä analyyseja tai hakuja: vaikkapa teollisuudessa hakukoneen avulla voidaan indeksoida koneiden sensoriarvoja ja tehdä niiden perusteella hakuja siitä, miten jokin prosessi on toiminut ja miten sitä voidaan kehittää. Haun kohteena voi olla myös yksi verkkosivusto tai tuhansia sivustoja, eli hakukoneen rajoitteena ei ole edes suorituskyky – tärkeää onkin pikemminkin sen selkeyttäminen, mitä koneen halutaan tekevän.

Laajentaminen ja kustomointi

Elasticsearchin päälle voidaan rakentaa myös esimerkiksi chat-botti, jolloin käyttäjä kirjoittaa hakulauseensa bottiin ja vastaus haetaan palvelua varten rakennetusta indeksistä. Hakukoneen voi myös valjastaa geospatiaaliseen käyttöön, eli koneella voidaan hakea esimerkiksi tietylle kadulle tai postinumeroalueelle kohdistuvia asioita, kuten vaikkapa kaupungin tekemiä päätöksiä. Kaikkiaan mitä tahansa tietoa, jota halutaan helposti löydettäväksi ja analysoitavaksi, voidaan indeksoida Elasticsearchilla.

Elasticsearch

 • tarjoaa tekniikallaan monipuoliset räätälöintiratkaisut tarkkoihin hakukriteereihin
 • kattaa laajan määrän käyttötapauksia kevyistä verkkohauista datan seurantaan ja analytiikkaan
 • voi suorituskykynsä ansiosta sisällyttää hakuun verkkosivustoja yhdestä sivustosta tuhansiin.

Edut kilpailijoihin nähden

Elasticsearch loistaa hakukonevertailussa monikäyttöisyydellään, ja muihin vastaaviin hakukoneisiin nähden sillä pystytään tekemään hakuja sekä tehokkaammin että pienemmillä kustannuksilla.

Työkalun korkeimman potentiaalin saavuttaminen vaatii kuitenkin huomattavasti osaamista. Elasticsearchin avulla kuka tahansa saa siis tehtyä nopeasti ja suhteellisen vaivattomasti hakukonepalvelun, joka toimii pääpiirteittäin kuten odotetaan, mutta haun optimoiminen täsmällisesti oikeita ja juuri ihmisten haluamia tuloksia varten vaatii teknistä ymmärrystä.

Kilpailijoihin verrattuna hakukone on lisäksi vaivaton ja nopeakäyttöinen. Joidenkin kilpailijahakukoneiden konfigurointi niin, että hakukoneella saadaan haettua ylipäätään mitään, voi vaatia viikkotolkulla töitä; Elasticsearchin käyttöönotto on siihen nähden hyvinkin ripeää, vaikka hakujen optimointi vaatii toki myös sillä jonkin verran tekemistä.

Myös hakukoneen suorituskyky on kilpailijoitaan parempi. Elasticsearch on klusteroitu niin, että sitä voidaan pyörittää useilla tietokoneilla ja skaalata käytännössä kuinka suureksi tahansa. Tämä tarkoittaa, että suorituskykyä saadaan lisää asentamalla palvelun käyttöön lisää uusia tietokoneita. Myös koneoppiminen, datan analysointi ja jalostus sekä muut kyvykkyydet ovat syitä siihen, miksi Elasticsearch on hyvinkin varteenotettava ratkaisu, kun hakukoneista halutaan saada kaikki irti.

Näillä ominaisuuksilla Elasticsearch päihittää kilpailijansa

 • Hakukoneen käyttö ja konfigurointi on kilpailijoita nopeampaa ja helpompaa.
 • Elasticsearch on kilpailijoitaan monikäyttöisempi ja tehokkaampi.
 • Perusversio on lisäksi ilmainen – osa edistyneemmistä ominaisuuksista vaatii maksullisen version.
 • Suorituskyky ja sen lisääminen onnistuvat yksinkertaisesti skaalaamalla sen käyttöön lisää tietokoneita.
 • Monipuoliset ominaisuudet koneoppimisesta datan analysointiin auttavat ottamaan hakukoneesta kaiken irti.

Onko sinulla kysymyksiä Elasticsearchista, vai mietitkö parasta hakukoneratkaisua teidän yrityksellenne? Metatavu auttaa yrityksiä kaikissa digitaalisen maailman ratkaisuissa.

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]