Asiointi ja varastotilanteen seuranta kätevästi yhdessä paikassa

Useilla yrityksillä on käytössään fyysisen myymälänsä lisäksi verkkokauppa ja joillakin lisäksi varastotiloja, joista asiakkaat voivat hakea ostoksensa aukioloaikojen puitteissa joko asiakaspalvelun kautta tai itsenäisesti. Millaisia ratkaisuja yrityksen oma mobiilisovellus tuo tilojen pääsynhallintaan, varastotilanteen seurantaan sekä asiointikokemukseen?

Jos aikataulut eivät osu yksiin aukioloaikojen kanssa tai vaikkapa päätelaite ei yhtäkkiä toimikaan, jossain vaiheessa mieleen saattaa juolahtaa kysymys: voisiko varastokäytäntöjä ja asiointia helpottaa jotenkin?

Mobiilijärjestelmä auttaa sekä yrityksen henkilöstöä että asiakaskuntaa

Oman mobiilisovelluksen avulla voidaan tehostaa niin verkko-ostoksia, itsepalvelulla toimivien varastoiden tai automaattien pääsynhallintaa kuin henkilöstön hyllytystyötäkin.

Varastotilannetta ja hyllytysaikatauluja voidaan seurata ja täydennettäviä tuotteita tilata suoraan matkapuhelimella. Tämän lisäksi rekisteröitynyt asiakas pääsee sovelluksen avulla joko ostamaan tuotteensa verkosta tai asioimaan 24/7-itsepalveluvarastossa itselleen sopivaan aikaan PIN-koodin avulla. Puhelimelta voidaan myös nähdä, missä automaatit ja varastot sijaitsevat ja mitä tuotteita ne milloinkin sisältävät.

Varastojen inventoinnissa käytettävät fyysiset laitteet vanhenevat ja niiden varaosia saattaa olla vaikea löytää. Mobiilisovellus tuo myös tähän henkilökunnan ongelmaan ratkaisun – digitalisoinnin myötä voidaan varmistua, että palvelu pyörii odotetulla tavalla.

Mobiilisovelluksen tuomia hyötyjä ovat siis

  • Varastoon pääsyn ja asioinnin onnistuminen vaikka vuorokauden ympäri
  • Automaattien ja varastojen inventaario ja uusien tuotteiden tilaus samassa järjestelmässä
  • Päätelaitteiden korvaaminen täysin digitaalisella järjestelmällä

Ominaisuuksien optimointi omiin tarpeisiin luo lähes rajattomasti mahdollisuuksia

Mobiilisovelluksen kehittäminen lähtee asiakkaan tarpeesta. Sovelluksen räätälöinnin keskeinen etu onkin juuri se, että se voidaan valjastaa palvelemaan yrityksen tavoitteita ja toimintamallia parhaalla mahdollisella tavalla. Ideoita voidaan jalostaa sen mukaan, miten asiakas haluaa toimintaansa modernisoida.

Verkkoasiointi, varastotilanteen seuranta ja pääsynhallinta ovat vain muutamia mobiilisovelluksen mahdollistamista ratkaisuista. Räätälöityyn sovellukseen voidaan lisätä ja siitä voidaan poistaa toimintoja tarpeen mukaan. Esimerkiksi pääsynhallintaan on olemassa yleisen tason sovelluksia, jotka hiotaan lopullisiksi asiakkaan ehtojen mukaan.

Metatavun kokemuksella on merkittävä rooli idean viennistä käytäntöön. Koska ihmisillä on matkapuhelimet tänä päivänä jatkuvasti mukana, olisi liiketoiminnan kannalta edullista, että kaikki puhelimella käytettävät toiminnot olisivat käytettävissä samassa paikassa. Kaikkiaan mobiilisovellukset ja hallintaratkaisut auttavat yrityksiä kehittämään omaa palvelutasoaan ja -nopeuttaan sekä parantamaan asiakkaan asiointikokemusta.

Jokaisella yrityksellä on omat lähtökohtansa ja toimintatapansa – on kuitenkin varmaa, että tarpeita varten luodusta mobiilijärjestelmästä on nykypäivän digitaalisessa ympäristössä merkittävä hyöty.

Miten Metatavun mobiilisovellus voi siis kehittää oman yrityksesi toimintaa?

  • Omien tarpeiden pohjalta luotu sovellus tarjoaa laajat muokkaus- ja kehitysmahdollisuudet
  • Kaikki yrityksen digitaaliset toiminnot voidaan niputtaa selkeäksi kokonaisuudeksi
  • Metatavun kokemus räätälöidyistä ratkaisuista on turvana jatkuvalle palvelun kehittämiselle

Jos haluat tutustua tähän blogitekstiin liittyvään asiakasprojektiin, lue referenssitarina yhteistyöstämme Etran kanssa.

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]