Data talteen ja hyötykäyttöön puhelimella

Erilaisten mobiilisovellusratkaisuiden tuomat edut näkyvät asiakkaille toiminnan selkeyttämisenä. Tässä blogitekstissä avataan, miten yritykset voivat kerätä tietoa ja hyödyntää sitä itselleen sopivimmalla tavalla mobiilisovelluksen avulla.

Yritysten käytännöt liiketoimintansa datan keräämisessä ja hyödyntämisessä voivat olla tämän päivän sovelluskehityksen avulla huomattavasti yksinkertaisempia.

Liiketoiminnan eri osien seuraamisessa, tiedon kirjaamisessa sekä raportoinnissa käytetään usein esimerkiksi Exceliä tai muita työpöytäsovelluksia, jotka voivat monista tuntua työläiltä käyttää, altistavat helposti virheille ja rajoittavat datan tehokasta hyödyntämistä.

Millä tavalla informaatiota voidaan kerätä ja välittää eteenpäin helpommin?

Olennaisia tietoja kirjataan helposti ylös pitkin prosessia

Otetaan esimerkiksi maatalousalan viljelyyn keskittyvä yritys. 

Teollinen viljelyprosessi sisältää valtavan määrän muuttujia, joiden toimiessa oikein esimerkiksi yrtit tai salaatit kasvavat onnistuneesti siemenistä täysimittaisiksi kasveiksi. 

Prosessissa kirjataan ylös ja raportoidaan eri tapahtumia, kuten siementen kylvämistä, kastelua ja havaintoja kasvun aikana. Seurattaviin vaiheisiin kuuluu esimerkiksi, paljonko kasveja on missäkin kasvuvaiheessa ja mitkä kasvit ovat vasta odottamassa istutusta, paljonko minäkin päivänä tehdään sadonkorjuuta ja millainen on tilanne varaston puolella. Yrtit, salaatit ja monet muut kasvikset eivät säily kovin pitkään, joten on tärkeää, että toimintaa optimoidaan tuoreutta ja laatua ajatellen.

Miten mobiilisovellus sitten edistää viljelyprosessia? 

Mobiilisovellus tukee viljelyssä tehtävää havainnointia, eli kaikki tarvittavat tiedot voidaan kirjata ja raportoida eteenpäin sen avulla. 

Tämän lisäksi sovellus voidaan integroida esimerkiksi varastonhallintaan ja työpaikan fyysisiin laitteisiin, kuten tulostimiin. Näin sovelluksesta löytyy ajantasaiset tiedot varastossa olevien tuotteiden lajeista ja iästä, ja tulostinten avulla voidaan tulostaa esimerkiksi QR-koodit sisältävät laput jokaiselle varaston lavayksikölle. Jos varaston nurkasta siis löytyy tunnistamaton lava, sen voi skannata sovelluksella ja tarkastella, mitä ja minkä ikäisiä tuotteita lava sisältää. 

Mobiilisovellus mahdollistaa siis kätevän prosessin vaiheiden kirjaamisen ja informaation keräämisen sekä edesauttaa virheiden nopeaa havaitsemista.

Oma sovellus valmisohjelmistojen tukena

Monet maatalousalan yritykset ovat siinä mielessä vielä digitalisaation alkutaipaleella, että vanhojen ohjelmistojen vuoksi kaikkea dataa ei saada välttämättä hyödynnettyä liiketoiminnan edistämiseksi. 

Viljelyssä hyödynnetään runsaasti valmisohjelmistoja, sillä usein fyysisten laitteistojen mukana tulee omat järjestelmänsä käyttöä varten. Esimerkiksi kasteluun tai ravinnekiertoon liittyviä ohjelmistoja voidaan kuitenkin tukea juuri havainnointiin ja tiedonkeruuseen liittyvillä, asiakkaalle räätälöidyillä integraatioilla. Samalla eri ohjelmistojen informaation yhdistäminen tuo varmasti apua prosessin sujuvuuteen ja päätöksentekoon.

Tarkat tilannetiedot esimerkiksi istutusten määrästä ja valmistumisajankohdasta auttavat liiketoiminnan kehittämisessä ja myös tulevaisuuden ennustamisessa – tietoja hyödyntämällä voidaan optimoida esimerkiksi varaston käyttöä, tuotteiden toimitusta ja tilausten hallintaa siten, että myynti on tuottoisinta kasvien ollessa tuoreimmillaan.

Selkeä käyttökokemus myös kansainvälisille työntekijöille

Kun puhutaan mobiilisovelluksista, yksi tärkeistä lähtökohdista sen toimivuudessa on käytettävyys. 

Selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän lisäksi sovelluskehityksessä voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi kansainväliset työntekijät, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea. 

Käyttöliittymässä tiettyjä toimintoja voidaan siis merkitä esimerkiksi erilaisilla kuvakkeilla ja symboleilla, jotta sovellus on kaikille omaksuttavissa ja helppo käyttää, vaikkei yhteistä kieltä olisikaan. 

Oma mobiilisovelluksen avulla

  • Toiminnan prosesseja on helppo seurata
  • Informaatiota voidaan kerätä ja hyödyntää tehokkaasti
  • Virheisiin kyetään puuttumaan nopeasti
  • Voidaan tukea viljelyyn optimoituja valmisohjelmistoja
  • Mahdollistetaan selkeä käyttökokemus ja edellytykset sujuvalle työnteolle

Jos haluat tutustua tähän blogitekstiin liittyvään asiakasprojektiin, katso referenssitarina yhteistyöstämme Famifarmin kanssa.

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]