Palvelumuotoilu, selvitykset ja kokeilut

Tutkimme ja muotoilemme ratkaisuja ongelmiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tuotamme mm. visuaalisia prototyyppejä, nopeita kokeiluja ja tietoa päätöksenteon tueksi. Autamme ymmärtämään digitaalista maailmaa ja hallitsemaan softan hankkimiseen ja kehittämiseen liittyviä riskejä.

Ota yhteyttä

Tiedolla ohjattua suunnittelua ja tekemistä

Päätökset kannattaa perustaa ymmärrykseen ja tietoon. Räätälöidyn softan kehittäminen ei ole ilmaista. Sen vuoksi kannattaakin ensin tutkia tarvetta ja  ratkaisuvaihtoehtoja huolellisesti. Me autamme selvittämään, miten käsillä oleva haaste tai mahdollisuus kannattaa ottaa haltuun. Hahmottelemme, miten ratkaisu voitaisiin tehdä sekä miltä se näyttää ja tuntuu. Ja mikä tärkeintä, tuomme päivänvaloon tietoa siitä, millainen ratkaisu kannattaa kehittää – vai kannattaako sittenkään.

Usein haasteet, toimintaympäristöt ja käyttäjien tarpeet ovat monimutkaisia ja muuttuvat ajan kanssa. On yhä vaikeampaa määritellä ennakkoon, millainen jonkin ratkaisun pitää olla nyt ja tulevaisuudessa. Suosittelemmekin lähestymistavaksi nopeita kokeiluja, teknologiademoja ja visuaalisia prototyyppejä. Niiden avulla voidaan selvittää käyttäjätarpeita, keskeisiä vaatimuksia ja koetella teknologian rajoja. Voimme esimerkiksi tutkia olisiko tekoäly jo riittävän kypsä sovellettavaksi tai selvittää, miten käyttäjät kokevat suunnitellun käyttöliittymän jo ennen kuin sen koodaamiseen tarvitsee uhrata euroakaan rahaa.

Ketterän selvityksen hyödyt

Keskeinen hyöty ketterästä selvityksestä on, että se korvaa formaalin määrittelyn tarvetta vastaavalla tiedolla, tuottaa yhteisen ymmärryksen tavoitetilasta ja auttaa jäsentämään lopputulosta tavalla, joka hyödyttää ratkaisun toteutusta. Käyttöliittymäprototyyppi on paljon parempi määrittely kuin taulukko ominaisuuksista tai vuokaavio. Se mahdollistaa käyttäjien osallistamisen ja vastaa enemmän lopputulosta ja todellisuutta.

Palvelumuotoilu

Tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen

Lähdemme liikkeelle pureutumalla ratkaistavaan haasteeseen tai mahdollisuuteen. Räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen vaatii syvällistä ymmärrystä käsillä olevasta haasteesta, käyttäjistä, ympäristöstä, teknologioista, tavoitteista, toimialasta, kulttuurista ja paljon muusta.

Yhteisen ymmärryksen kehittäminen

Sovellamme palvelumuotoilua luodaksemme yhteisen ymmärryksen kehittämisen tavoitteista ja sen reunaehdoista. Dialogi ja kommunikaatio asiakkaidemme kanssa on keskeinen vaatimus onnistuneelle lopputulokselle. Sen avulla voimme valita parhaan mahdollisen lähestymistavan, teknologian ja arkkitehtuurin ratkaisun toteuttamiseksi.

Kokeilut ja prototyypit

Kehittämiseen liittyy paljon tuntematonta. Monimutkaisia asioita on vaikea suunnitella luotettavasti etukäteen ja muutenkin ennustettavia asioita on usein aivan liikaa. Sen takia on helpompi kokeilla, mitata ja oppia.

Kehitämme visuaalisia ja interaktiivisia prototyyppejä mobiili- tai verkkosovelluksista. Ne hahmottavat, miltä ratkaisu tuntuu ja näyttää ja mahdollistaa prosessien visualisoinnin. Olemme havainneet, että käyttäjien on paljon helpompi kokeilla ja kommentoida jotakin nähtävää ja kokeiltavaa kuin kirjallisia määrityksiä. Sitä paitsi käyttöliittymät ja käyttökokemus pitäisi suunnitella joka tapauksessa. On parempi toteuttaa se palautteen ja kokemuksen perusteella kuin pelkän valistuneen arvauksen perusteella.

Jos teknologian soveltuvuus arveluttaa tai sisältää riskejä, kannattaa tehdä tekninen prototyyppi. Tyypillisiä haasteita ovat mm. teknologian kypsyys, datan riittävyys tai algoritmin tarkkuus. Voimme myös testata ja vertailla erilaisia teknisiä vaihtoehtoja.

Tiekartta tulevaisuuteen

Tuotamme asiakkaillemme tiekartan kehittämisen tueksi ja päätöksenteon pohjaksi. Kokoamme yhteen selvityksen tulokset niin, että ne palvelevat sekä päätöksentekoa että kehittäjiä. Tiekarttaa voi hyödyntää myös hankinnassa tai kilpailutusaineistona.

Tyypillinen lopputulos on soveltuvan laajuinen business case, ongelman ja ratkaisun kuvaus sekä projektisuunnitelma suositellun ratkaisun toteuttamisesta. Voimme tuottaa kirjallisen raportin, PowerPoint-esityksen, erilaisia prototyyppejä tai muita esityksiä sen mukaan, mikä parhaiten palvelee asiakkaidemme tarvetta.

Ratkaisun kuvaus sisältää tyypillisesti konseptin ja visuaalisen prototyypin. Suunnittelemme myös arkkitehtuurin, teemme suositukset teknologioista ja arvioimme, millaisella työmäärällä ja kustannuksella ratkaisu on mahdollista toteuttaa. Lähestymme kaikkia projekteja ketterän kehittämisen näkökulmasta. Arvioimme myös kehittämiseen ja ratkaisuun liittyviä riskejä.

Se, mitä muuta otamme huomioon ja selvitämme, riippuu tarpeesta.

Ota yhteyttä

Jere Lauha

toimitusjohtaja | CEO
[email protected]
+358 44 2909 201

Mikko Lampi

liiketoiminta- ja kehitysjohtaja | CBDO
[email protected]
+358 50 3211 859