Mobiilisovelluksen esiselvitys ja visuaalinen prototyyppi

Esiselvitysprojektin lopputuloksena syntyi mobiilisovelluksen arkkitehtuurisuunnitelma sekä visuaalinen prototyyppi.

Ikioma mobiilisovellus Ikiomalle?

Mikkeliläinen Lääkärikeskus Ikioma halusi selvittää Metatavun avulla mahdollisuutta omaan mobiilisovellukseen. Esiselvityksen laajempana tavoitteena oli selvittää millainen mobiilisovellus palvelee Ikioman asiakkaiden tunnistettuja tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Ikioman tavoitteena on laajentaa sähköisten palveluiden käyttöä sekä parantaa niiden löydettävyyttä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Tuleva mobiilisovellus kokoaa Ikioman sähköiset palvelut ja muut keskeiset tiedot yhteen paikkaan, vähentää tietojen moninkertaista syöttämistä sekä mahdollistaa paremman ja sujuvamman palvelun. Keskeiset toiminnallisuudet ovat sähköinen ajanvaraus, omien henkilötietojen ylläpito, videovastaanotto, reseptien tarkastelu ja uusiminen sekä laboratorio ja lääkärinlausuntojen tarkastelu. Sovellus on suunniteltu GDPR-yhteensopivaksi ja perustuu vahvaan tunnistautumiseen. Lisäksi mobiilisovellus ei säilytä arkaluonteisia tietoja asiakkaan mobiililaitteella, vaan toimii pelkkänä käyttöliittymänä taustajärjestelmästä saatavalle aineistolle.

Mitä tehtiin?

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuurisuunnitelmassa kuvattiin tulevan ratkaisun arkkitehtuuriset periaatteet, palveluiden keskinäiset suhteet ja toteutus, tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen sekä käyttöliittymien, taustapalveluiden ja tietovarantojen toteutuksen pääperiatteet ja tekniset ratkaisut.

Visuaalinen prototyyppi

Käyttöliittymästä toteutettiin prototyyppityökalu Figmalla prototyyppi, jonka avulla asiakas sai käsityksen millainen käyttöliittymä ja käyttökokemus mobiilisovelluksessa voisi olla.

Dokumentointi ja jatkosta sopiminen

Asiakkaalle luovutettiin esiselvityksen päätteeksi laaja dokumentaatio tuloksista. Se kattaa ehdotetun suunnitelman, arkkitehtuurisuunnitelman, toteutusuunnitelman, alustavat työmääräarviot ja riskianalyysin. Esiselvityksen päätteeksi asiakkaalla on mahdollisuus kilpailuttaa varsinainen toteutusprojekti.

Lääkärikeskus Ikioma oli tyytyväinen Metatavun esiselvitysprojektiin ja sen pohjalta päätöksen toteuttaa varsinaisen mobiilisovelluksen yhdessä Metatavun kanssa.

“Esiselvitystyö sujui hyvässä yhteistyössä keskustellen ja asioita yhdessä ideoiden. Projektissa otettiin hyvin huomioon sote-alan viranomaismääritykset, kuten järjestelmän luokitus- ja rekisterinpitoasiat. Yhteydenpito potilastietojärjestelmän toimittajaan sujui omatoimisesti, meiltä vaadittiin usein vain kuittaus asiaan. Saimme realistisia ja asianmukaisia ehdotuksia, joiden mukaan pystyimme suunnittelemaan jatkoa. Toiminta oli hyvin läpinäkyvää.

Perusteellisen esiselvityksen pohjalta päädyimme jatkamaan projektia kohti Ikioman mobiilisovelluksen kehittämistä. Esiselvityksen asioita pystyttiin hyödyntämään projektin edetessä ja pääsimme suoraan asian ytimeen.”

Anu Kukkola, Ikioman palvelupäällikkö

Ota yhteyttä

Jere Lauha

toimitusjohtaja | CEO
[email protected]
+358 44 2909 201

Mikko Lampi

liiketoiminta- ja kehitysjohtaja | CBDO
[email protected]
+358 50 3211 859