E-commerce- eli verkkokauppa-alustat jakautuvat tänä päivänä yritysten tarpeiden mukaan pääosin WooCommercen ja Shopifyn kaltaisiin, avaimet käteen -periaatteella käyttöön otettaviin yksinkertaisiin alustoihin ja laajemman mittakaavan B2B-verkkokauppajärkäleisiin, kuten esimerkiksi Magentoon. 

Yksinkertaiset alustat sopivat hyvin etenkin pienemmän mittakaavan liiketoimintaan, ja niiden kautta myydään tuotteita tai palveluita esimerkiksi suoraan kuluttajille yksinkertaisesti ja rajatusti. Kun siirrytään B2B-kaupan enterprise-maailmaan, verkkokauppa-alustoilta vaaditaan yleensä huomattavasti kuluttajalähtöisiä ja yksinkertaisia ratkaisuja enemmän. Perinteisesti vaativamman luokan verkkokauppa-alustamarkkinoita ovat pitäneet hallussaan ns. menneisyyden monoliitit, joiden tekniset, teknistaloudelliset ja liiketoiminnalliset ratkaisut alkavat kuitenkin olla tämän päivän ohjelmistokehityksen vinkkelistä vanhanaikaisia. 

Modernimmat, vaativammat verkkokaupparatkaisut mahdollistavat yrityksille monipuoliset keinot taata asiakkailleen tehokas, nopea ja helppokäyttöinen palvelu. Suuren kokoluokan verkkokauppa-alustat tarjoavat 

  1. suuren mittakaavan, eli alusta voidaan skaalata todella mittavalle määrälle tuotteita, suurelle asiakasmäärälle tai laajalle maantieteelliselle alueelle
  2. monimutkaiset palveluratkaisut ja bisneslogiikan, joka mahdollistaa esimerkiksi täysin asiakaskohtaisen ja sopimuksiin perustuvan hinnoittelun, suuren määrän liitettyjä palveluita ja järjestelmäintegraatioita tai vaikkapa tekoälyn tai data-analytiikan hyödyntämisen

Saleor on tällainen vaativaan verkkokauppakäyttöön kehitettävä avoimen lähdekoodin e-commerce-alusta, joka on suunniteltu tehostamaan nopeasti kasvavien verkkokauppabrändien toimintaa ympäri maailman. Tässä blogitekstissä tutustutaan, mitä annettavaa Saleorilla on out of the box -pienalustojen ja markkinoita dominoivien mutta auttamatta vanhanaikaisten verkkokauppamonoliittien kentällä.

Haastaja vanhentuneelle teknologialle

Todella monet verkkokauppa-alustat ovat lähtöisin Yhdysvalloista. Saleor on alun perin puolalainen startup-yritys, ja eurooppalaisuus antaa jo lähtökohtaisesti etuja esimerkiksi verkkopalvelun etiikkaan ja datan käsittelyyn liittyen.

Suuri osa vanhemmista verkkokaupparatkaisuista on ohjelmoitu PHP:llä. Moni PHP-pohjainen verkkokaupparatkaisu on modernilla kielillä ohjelmoituja alustoja haavoittuvampi, teknisesti jäykempi ja rakenteeltaan monoliittinen, eli alustoilta on vaikeampi saada dataa niin sisään kuin uloskin. Yhä useammat ohjelmistokehittäjät haluavat tänä päivänä työskennellä moderneilla välineillä, eikä PHP:tä koeta samalla tavalla houkuttelevana valintana. Esimerkiksi Pythonilla, Reactilla tai GraphQL:llä ohjelmoidut alustat ovat siis myös kehittäjille huomattavasti kiinnostavampia.

10–15 vuotta olemassa olleissa verkkokauppamonoliiteissa näkyykin tyypillisesti menneisyyden painolasti. Tällaisten suurten verkkokauppojen softassa on runsaasti teknistä velkaa ja vanhanaikaisia teknisiä ydinratkaisuja, joita on uudistettu vuosien aikana vanhan päälle. Tämä tekee niiden uudistamisesta tämän päivän tarpeisiin varsin työlästä, sillä järjestelmästä on hankalaa muuttaa yksittäisiä osia vaikuttamatta samalla moneen muuhun. 

Saleor on monoliittien kentällä haastaja, jonka tavoitteena ovat parempi käyttökokemus, alemmat kustannukset ja parempi järjestelmän muokattavuus sekä elinkaaren hallinta. GraphQL-kielellä ohjelmoidut rajapinnat tarjoavat yritykselle laajat ja dynaamiset personointimahdollisuudet, jotka jäävät monoliittien kohdalla vain haaveeksi.

Käyttöliittymätön headless tarjoaa merkittäviä etuja rajapintojen avulla

Teknisesti huomattava etu Saleorissa on sen pohja headless-arkkitehtuurissa. Headless on merkittävä trendi tämän päivän ohjelmistokehityksessä, ja se tarkoittaa, että palvelun bisneslogiikka ja taustajärjestelmät ovat nimensä mukaisesti headless – ilman päätä eli käyttöliittymää. Käyttöliittymä tuodaan ohjelmistoon rajapintojen avulla erikseen ja myös kehitetään muusta järjestelmästä erillisenä osana. Headless tukee automaattisesti monikanavaisuutta, sillä samaan verkkokauppaan voidaan liittää esimerkiksi mobiilisovellus tai verkkosivu, tai sovelluksen voi liittää rajapinnan kautta kiinni vaikkapa kumppanin verkkokauppaan.

Headlessin lähtökohtana on siis ratkaisujen tekeminen rajapintapohjaisesti, mistä on sekä teknisiä että liiketoiminnallisia hyötyjä. Rajapintapohjaista ratkaisua on todella helppo laajentaa – jos sovellukseen halutaan tuoda esimerkiksi lisää toiminnallisuuksia, kuten verkkokauppaan mahdollisuus tilata tuotteita vaikkapa suoraan tukkurin varastosta, tukkurin tarjoama rajapinta voidaan integroida suoraan järjestelmään kohtuullisen pienellä vaivalla. Headlessin avulla käyttöliittymiä voidaan tehdä asiakastarpeen mukaan, ja eri asiakasryhmille voidaan tarvittaessa kehittää jopa omat käyttöliittymänsä. Tämän lisäksi järjestelmän elinkaaren hallinta on helpompaa: käyttöliittymää ja käyttökokemusta voidaan kehittää esimerkiksi mobiililaitteiden kehityksen, kuluttajakäyttäytymisen muutosten tai vaikkapa kumppaneiden uusien vaatimusten myötä itse taustajärjestelmän pysyessä muuttumattomana.

Perusajatuksena headlessissa onkin, että sen avulla voidaan uudistaa ainoastaan kulloinkin tarvittavaa asiaa, eli avainsanoja ovat modulaarisuus ja integroitavuus. Mammuttimainen ja vanhanaikainen ohjelmistoratkaisu vaatii huomattavasti suurempia muutoksia – yleensä sellaisissa koko järjestelmä on leivottuna yhteen tuotteeseen, eli sen sisältämään dataan on todella hankala päästä käsiksi, oli tavoitteena sitten ottaa järjestelmästä dataa ulos tai tuoda siihen uutta. 

Headless mahdollistaa myös paremman pääsyn rajapinta- ja datatalouteen. Rajapintoja voidaan tarvittaessa avata esimerkiksi arvoketjussa oleville asiakkaille tai tavarantoimittajalle, minkä avulla saadaan automaatiohyötyä ja tehokkuushyötyä ja voidaan samalla vähentää manuaalista työtä ja mahdollistaa myös liiketoiminnan kehittämistä ja innovaatioita eri tavoilla. Ilmiötä voidaan kutsua termillä future-proof eli tulevaisuudenkestävä – tavoitteena on välttää teknistä velkaa ja lisätä moderneja ratkaisuja, jotka lisäävät tehokkuutta ja investoinnin järkevyyttä. 

Headlessin hyvät puolet näkyvät myös siinä, että vaikka järjestelmässä olisi taustalla runsaasti 

palveluita kumppaneiden kanssa eri lähteistä, sen avulla voidaan silti tarjota yhtenäinen palvelukokemus, oli kyse sitten B2B- tai B2C-verkkokaupasta. Headless-ecommercella tuleekin hyvin todennäköisesti olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden verkkokaupassa, ja se tullee syrjäyttämään suuren osan perinteisistä ratkaisuista. 

Saleorin tekninen laatu heijastuu kehittämisen ja kustannustehokkuuden ohella myös tietoturvaan. Jos verkkokaupassa liikkuu henkilökohtaista ja sensitiivistä dataa, sen on pakko olla tietoturvallinen. Tietoturva kohentuu huomattavasti, kun vanhaan teknologiaan perustuvien ja haavoittuvien järjestelmien sijaan komponentit voidaan eristää paremmin modernin infrastruktuurin ja teknologian puolesta. Tässä nostaa päätään myös avoin lähdekoodi – koodin avoimuus on tyypillisesti aina turvallisempaa, koska haavoittuvuudet ovat periaatteessa kaikille nähtävissä, jolloin ihmisillä on myös intressit korjata niitä.

Alustoja kehitetään tiiviissä yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa

Saleorin tavoitteena on tarjota verkkokauppa-alustakehitystä erilaisista lähtökohdista – sen sijaan, että se haluaisi toimittaa mahdollisimman paljon verkkokauppoja, se haluaa toimittaa mahdollisimman hyviä verkkokauppoja. 

Onkin tärkeää, että verkkokauppapalvelua kehitetään liiketoiminnan ehdoilla ja alusta on teknologian puolesta sen tukena – ei niin, että liiketoimintaa harjoitetaan teknologian määrittämissä raameissa. Verkkokauppa-alustan tulisikin olla investointina fiksu, mietittiin sitä sitten liiketoiminnan tai teknologian kautta.

Saleor on yrityksenä todella avoin ja sillä on selkeä tuotevisio. Yritys tekee myös tiivistä yhteistyötä kumppaniensa ja kehittäjäyhteisön kanssa, ja se etsiikin yhteistyökumppaneikseen softataloja, jotka tekevät räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja ja joiden kanssa parempien verkkokauppojen rakentaminen todistetusti onnistuu. Ratkaisuja kehitetäänkin ennemminkin ohjelmistokehittäjille kuin yrityksille – kun koodareilla on hyvät kokemukset Saleorista, he valitsevat sen todennäköisesti muista ratkaisuista ja ottavat sen käyttöönsä. Ja kun kehittäjät osaavat ja tykkäävät rakentaa juuri Saleorin päälle, tuloksena on todennäköisesti laadukkaampia verkkokauppoja.

Kolme avainpointtia verkkokauppa-alustan valintaan

  1. Valitse liiketoiminnan kannalta sellainen verkkokauppa-alusta, joka on future-proof eli tulevaisuudenkestävä ja perustuu liiketoimintasi tarpeisiin
  2. Huomioi, että alusta tukee varmasti valitsemaasi rajapinta- ja datatalousstrategiaa
  3. Pyri luomaan mahdollisimman hyvän asiakas- ja kumppanikokemus riippumatta, pyöritätkö B2B- vai B2C-verkkokauppaa

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]