Teollinen internet (IoT)

IoT -ratkaisut esim. metalliteollisuuden tarpeisiin. Metatavu on toteuttanut ratkaisuja, joiden avulla pystytään seuraamaan laitteiden käyttöastetta, tuotantosolujen tehokkuutta, läpimenoaikoja jne. Anturien tuottamaa dataa voidaan hyödyntää joko suoraan tai erilaisten raportointipalveluiden kautta.