Metabase

Moderni ratkaisu IoT-datan liikutteluun, varastointiin ja hyödyntämiseen.

Skaalautuva ja resilientti alusta IoT-ratkaisuille

Kun kyse on Internet of Things (IoT, asioiden internet) datasta, perustarve on sama: data täytyy saada talteen, käsiteltyä ja hyödyntämiskuntoon. Vasta sen jälkeen se alkaa tuottamaan arvoa. Metabase kiihdyttää prosessia ja mahdollistaa keskittymisen arvoa tuottavaan tekemiseen.

Metabase tarjoaa perustan, jonka varaan voidaan kehittää erilaisia palveluita ja logiikkaa datan käsittelyyn. Se sisältää datavaraston tai voidaan kytkeä asiakkaan omaan tietokantaan tai tietojärjestelmään rajapintojen kautta. Tarvittaessa uudet rajapinnat on nopea kehittää.

Metatavu tekee yhteistyötä suomalaisen Haltianin kanssa. Voit hyödyntää olemassa olevia laitteita tai laitekumppaneita, tai hankkia meidän kauttamme Haltianin teollisuustason sensorit palveluna.

Data liikkeelle

Metabase tukee monipuolisesti erilaisia IoT-laitteita ja sensoreita mm. MQTT tai REST viestinnän kautta. Voimme myös kehittää tuen uusille protokollille ja kommunikaatiokanaville. Lisäksi Metabase tukee laitteiden hallintaa. Voit ryhmillä laitteet vaikkapa sijainnin, yksikön tai muiden ominaisuuksien mukaan ja asettaa niille omat parametrit ja logiikan. Metabase tukee erilaisia tietoturvamenetelmiä mm. sertifikaatteja tai MAC-pohjaista tunnistusta.

Datan käsittely

Datan putsaaminen ja käsittely on työlästä, mutta pakollista, jotta sitä voidaan säilyttää ja hyödyntää tehokkaasti. Metabase tukee laite- ja laiteryhmäkohtaista käsittelyä ja suodatusta. Asetuksia voi tarkastella ja hallita verkkopohjaisen hallintakäyttöliittymän avulla. Voimme kehittää alustan päälle juuri haluamasi kaltaisen käsittelylogiikan tai tarjota valmiin logiikan Haltianin laitteille.

Data hyötykäyttöön

Suodatettu ja esikäsitelty data voidaan tallentaa Metabasen sisältämään tietovarastoon tai siirtää edelleen asiakkaan omaan ympäristöön. Tarvittaessa teemme molemmat. Metabasen oma tietokanta (InfluxDB) sisältää perustyökalut datan tarkasteluun ja tutkimiseen. Lisäksi voimme tarjota sovelluskehitystä tai analytiikkapalveluita datan hyödyntämiseksi. Metabase on tehty kiihdyttämään datan arvonluontia ja toimii rakennusalustana uusille palveluille.

Konepellin alunen

Teknisiä tietoja

Metabase on yhdistelmä Amazon AWS ja itse kehitettyjä kyvykkyyksiä.

 • Datansiirto MQTT tai REST
 • Datan käsittely perustuu kustannustehokkaisiin tilattomiin funktioihin (AWS Lambda)
 • Laitteiden ja laiteryhmien asetukset määrittelevät käsittely- ja suodatuslogiikan
 • Laitteiden asetuksien hallinta ja etäkomentojen lähetys verkkopalvelun kautta
 • Tietovarastoina DynamoDB ja InfluxDB
 • Mahdollisuus integroida muita AWS kyvykkyyksiä, ulkoisia palveluita tai räätälöityjä mikropalveluita

IoT-laitteet ja niiden hallinta

 • Datansiirto MQTT tai REST
 • Laitteiden hallintaratkaisuna AWS IoT Core

Tietoturva ja pääsynhallinta

 • Keycloak integraatio tarjoaa erilaisia pääsynhallintakeinoja ihmisille ja laitteille
 • Tuki mm. sertifikaattipohjaiselle pääsynhallinnalle laitteille
 • Vahva tunnistautuminen kriittisten laitteiden ja infrastruktuurien hallintaan

Ota yhteyttä

Jere Lauha

toimitusjohtaja | CEO
[email protected]
+358 44 2909 201

Mikko Lampi

liiketoiminta- ja kehitysjohtaja | CBDO
[email protected]
+358 50 3211 859

Jari Nykänen

ohjelmistoarkkitehti | software architect
[email protected]
+358 44 2766 459

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]