Blogi

Nautinnollisia lukuhetkiä – inspiroidu, innostu ja kasvata osaamistasi Metatavun asiantuntijanäkemyksillä!

IT-alan osuus maailman energiankulutuksesta kasvaa jatkuvasti

Digitaalisella teknologialla saadaan tänä päivänä aikaan huomattavia säästöjä eri toimialoilla. Tilanne on kuitenkin paradoksaalinen, sillä IT-ala itsessään kuluttaa kasvavia määriä energiaa – noin 10 % maailman energiankulutuksesta lankeaa tällä hetkellä IT-alan vastuulle. Millä keinoin softayritys voi pienentää hiilijalanjälkeään?

11.12.2022

Lue lisää

Konttiteknologiat tuovat rahtikonttien hyödyt IT-ympäristöihin

Konttiteknologiat ovat standardoituja ympäristöjä, joissa sovellusten osia voidaan ajaa, ylläpitää, kehittää ja siirrellä omina yksiköinään. Kontit toimivat siis käytännössä rekoilla ja rahtilaivoilla kuljetettavien rahtikonttien tavoin – tiettyä sisältöä saadaan siirreltyä ympäriinsä kätevästi ilman tarvetta purkaa konttia eri vaiheissa. 

8.12.2022

Lue lisää

No-code- ja low-code-ratkaisut mahdollistavat sovellusten kehityksen joko vähällä käytännön koodauksella tai täysin ilman

No-code- ja low-code-kehitysalustat tarjoavat mahdollisuudet kehittää ja muokata sovelluksia joko perinteistä vähemmällä työllä tai jopa täysin ilman varsinaista koodin kirjoittamista. Milloin no-codella tai low-codella rakennettua alustaa kannattaa harkita?

17.11.2022

Lue lisää

GitHub Copilot: koneoppimisen hyödyt nykypäivän ohjelmoinnissa

Koneoppimisella pyritään helpottamaan ohjelmointia sen omaksuman suuren datamäärän sekä ohjelmistokehittäjän aiemman toiminnan perusteella. Millaiset edellytykset koneoppimisella on helpottaa jokapäiväistä ohjelmointityötä?

15.11.2022

Lue lisää

Funktionaalinen ohjelmointi hyödyllisenä osana koodaajan työkalupakkia

Funktionaalisen ohjelmoinnin käytänteet ovat yleistymässä softakehityksen alalla, ja funktionaalisen paradigman osaajille onkin tarvetta yhä useammissa kotimaisissa ohjelmointialan yrityksissä. Tässä blogitekstissä tutustumme funktionaaliseen ohjelmointiin sekä avaamme, mitä hyötyjä se tuo nykypäivän koodaukseen. 

8.11.2022

Lue lisää

Päämääränä tavoitteiden mukainen ja selkeä käyttökokemus

Sovelluksen käytettävyys on yksi olennaisimpia tekijöitä siinä, kuinka moni käyttäjistä haluaa palata sovelluksen pariin myös ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Lue, mistä käyttökokemuksen suunnittelu koostuu ja miksi siihen kannattaa panostaa.

4.11.2022

Lue lisää

Serveritöntä verkkopalveluiden pystytystä ja ylläpitoa Cloudflarella

Kun verkossa halutaan tarjota ja ylläpitää sujuvaa palvelua, on muistettava, että palvelinten käyttämisestä koituu yleensä kuukausittaisia kuluja. Miten pyörittää omaa verkkosivustoa kustannustehokkaammin ja helpommin? Yksi vaihtoehdoista on Cloudflare.

3.11.2022

Lue lisää

Voiko työ olla motivoivaa ja samalla jopa lisätä hyvinvointia? Ihmislähtöinen työpaikkakulttuuri peilaa koko yrityksen arvomaailmaa

Tänä päivänä asiantuntijatöiden hakijoilla alkaa olla jo lähes vaatimuksena, että työstä voi saada sellaista miellyttävyyttä ja merkityksellisyyttä, jota ei pelkästään kuukausittainen palkkakuitti takaa. Työntekijöiden tyytyväisyydellä on merkittävä rooli yrityksen jokapäiväisessä arjessa, mikä heijastuu loppukädessä kaikkeen tekemiseen.

31.10.2022

Lue lisää

Frameworkit, Osa 3: Svelte – Kääntäjä nopeuttaa verkkosivun päivittämistä ja säästää ohjelmistokehittäjän työtä

Olemme käsitelleet kahdessa aiemmassa Frameworkit-sarjan blogitekstissä kokeilemiamme UI-frameworkeja eli kirjastoja, Flutteria ja Next.js:ää. Kolmantena esittelyvuorossa on Rich Harrisin kehittämä Svelte. 

28.10.2022

Lue lisää

Toimisto
Hallituskatu 7 A, 2 krs.
50100 Mikkeli

Laskutusosoite
003727718223
välittäjätunnus BAWCFI22
[email protected]