Sisällönhallintajärjestelmä tiedekeskukselle

Sodan ja rauhan keskus Muistille toteutimme näyttelyhallintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hallita digitaalisista näyttelyaineistoa 4.6.2021 avautuneessa tiedekeskuksessa. RFID-teknologialla on merkittävä rooli näyttelykokemuksessa. Näyttelyvieras tunnistetaan näyttelypisteessa RFID-teknologian avulla ja samalla kävijälle voidaan personoida sisältöä käyttäjän tekemien valintojen perusteella. Metatavun toteuttama näyttelyhallintajärjestelmä on uniikki tapa tuottaa ja hallita digitaalista näyttelysisältöä.

Moderni tiedekeskus

Sodan ja rauhan keskus Muisti halusi luoda uudenlaisen näyttelykokemuksen, jossa kävijä pääsee eläytymään, kokeilemaan ja vaikuttamaan näyttelykokemukseen. Toteutimme taustajärjestelmän, joka mahdollistaa uniikin tavan hallita digitaalista näyttelysisältöä. Taustajärjestelmään on kytketty mm. käyttäjien tunnistaminen näyttelypisteessä RFID-teknologian avulla.

 

Mitä tehtiin?

Teknologiakartoitus

Ennen varsinaista kehittämisprojektia toteutimme esiselvitysvaiheen, jossa kartoitettiin näyttelyjärjestelmän teknologiavalinnat, arkkitehtuuri ja palvelukuvaukset. Siinä määriteltiin esim. kuinka yksittäisen näyttelypisteen tulisi toimia.

Toteutusvaihe

Näyttelyjärjestelmän pilottiversion toteuttaminen aloitettiin tammikuussa 2020 ja pilottiversio saatiin valmiiksi syksyllä 2020.

Jatkokehitys

Näyttelyjärjestelmää on tarkoitus jatkokehittää siten, että sen avulla voidaan toteuttaa myös muita digitaalista sisältöä hyöndyntäviä näyttelykohteita.

Ota yhteyttä

Jere Lauha

toimitusjohtaja | CEO
[email protected]
+358 44 2909 201

Mikko Lampi

liiketoiminta- ja kehitysjohtaja | CBDO
[email protected]
+358 50 3211 859