Uratarina – Taneli Selin

Mielenkiinnon kohteena yhteys ihmisen ja teknologian välillä

Tietokoneet tulivat osaksi elämääni jo lapsena, kun isäni roudasi kotiimme mustavihernäyttöisen Osborne-merkkisen koneen. Kun vanhempani huomasivat teknologian kiinnostavan, aloin saada käsiini ohjelmointiin liittyvää materiaalia, ja siitä alkoi tarinani tietotekniikan parissa.

Alun perin opiskelin itselleni datanomin koulutuksen, minkä jälkeen tein esimerkiksi kansainvälisiä sertifiointeja Linuxin ja Microsoftin järjestelmiin. Tykkään löytää yhtymäkohtia teknologian ja ihmisten välillä, ja jossain vaiheessa päädyin opiskelemaan sosiaalialalta sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, jossa suuntautumisvaihtoehtona oli digitaaliset ratkaisut. En siis ole tehnyt ihan pelkästään IT-alan töitä, vaikka myös sosiaalialan hommat ovat usein liittyneet jollain tavalla ihmisen ja teknologian väliseen maailmaan.

Sosiaalialan töissä olen ollut esimerkiksi perustamassa nuorille tarkoitettuja työvalmennuksen työpajaosastoja, joissa olemme treenanneet IT-alan työtehtäviä ja tunnustelleet, voisiko nuorille löytyä oma polku tietotekniikan parista. Työpajatoiminta ja softakehitys eivät lopulta eroa toisistaan keskenään kovinkaan paljon: yhdistävä tekijä on, että työskennellään tietyllä porukalla kohti yhteistä tavoitetta ja pyritään hyödyntämään kaikkien voimavarat ja vahvuudet optimaalisen lopputuloksen eteen.

”Taustalla piilevä osaaminen voi tulla itse kullakin esiin, kun oikeasti testataan ja tehdään asioita astuen välillä myös mukavuusalueen ulkopuolelle. Sitä kautta myös firma voi hyvin, kun osaavat ihmiset nauttivat itsensä kehittämisestä ja töissä olemisesta.”

Olin viimeisimmässä projektityössäni ennen Metatavua Etelä-Savon ammattiopistolla, jossa yhdistelimme tekoälyn kyvykkyyksiä oppilaitoksen opinto- ja uraohjaukseen. Yritimme siis selkeyttää opiskelijoiden arkea ja avata näkökulmia opintoihin sekä tulevaisuuden uravalintoihin tekoälyn avulla.

Tuon hankkeen päätyttyä minun täytyi pohtia, mitä tehdä seuraavaksi. Satuin tuntemaan Metatavun perustajat ja johtoportaan tyyppejä aiempien työpaikkojeni kautta, ja kiinnostus voimiemme yhdistämiseen oli molemminpuolista. Siitä sumplimme kuviot selviksi, ja uskalsin hypätä seuraavaan haasteeseen eli yksityisen puolen softafirmaan.

Projektipäällikkö pitää yhteistyöhankkeiden langat käsissään ja samalla tietosuojan kunnossa

Metatavulla päivittäiset työtehtäväni pyörivät useiden asiakasprojektien ympärillä, eli seuraan aktiivisesti, että projektit sujuvat suunnitellusti ja ovat menossa kohti sovittua tavoitetta. Projektipäällikön rooli vaatii tarkkaa seurantaa, raportointia ja joissain määrin myös huolenpitoa niin projektitiimin kuin asiakkaankin suuntaan. Sujuva kommunikointi asiakkaan kanssa on yksi tärkeimpiä tehtäviäni, ja on olennaista, että viestit kulkevat ja mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

Meneillään olevien projektien lisäksi suunnittelen Metatavun myynnin kanssa uusia yhteistyökuvioita, pureskelemme asiakastarpeita ja mietimme, mitkä ovat mahdollisia ratkaisujamme niihin. Sitä kautta muodostamme tarjouksen ja määrittelemme alustavan tiimin porukan työtilanteen sekä vahvuuksien mukaan.

Minut on lisäksi nimetty yrityksemme tietosuojavastaavaksi. Tietosuojaan eli henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn liittyvät aihealueet ovat mielestäni sitä omaa erikoisosaamistani eettisen tekoälyn hyödyntämisen lisäksi. Kyseessä on siis firman neuvonantajan tyylinen rooli, joka tarkoittaa lähinnä, että pyrin tukemaan organisaatiota henkilötietojen käsittelyssä siten, että se noudattaa lainsäädännön vaatimuksia ja on myös eettisesti oikein toteutettu.

Uuden oppimista niin itsensä kehittämiseksi kuin asiakkaiden tavoitteidenkin saavuttamiseksi

Parasta työssäni on ehdottomasti se, että opin jatkuvasti uutta – en ainoastaan asiakkaiden edustamista toimialoista vaan myös itsestäni ja muista ihmisistä.

Usein uusien projektien kanssa täytyy lähteä liikkeelle aika matalalta etenkin silloin, kun hypätään täysin tuntemattoman alan piiriin. Sen vuoksi onkin mielenkiintoista ja motivoivaa, kun opimme jatkuvasti asioita tiimissä tekemisestä ja ratkaisujen löytämisestä matkalla kohti suunniteltua päämäärää. Asiakaskokemuksella on näkökulmastani todella keskeinen merkitys, ja minua palkitsee, kun olemme tehneet hyvää työtä ja asiakas aidosti pitää lopputuloksesta.

Olen todistanut urani aikana ja viimeisimpänä myös Metatavulla ohjelmoinnin ja IT-alan vauhdikasta kehitystä. Softakehitys on muuttunut radikaalisti esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana, ja sen myötä olen itsekin päässyt kertaamaan, kuinka ohjelmoidaan ja miten ohjelmisto viedään tuotantokäyttöön asti. Tällaiset käytännöt ovat muuttuneet huomattavasti omista aktiivisemmista ohjelmointiajoistani, ja sen vuoksi näen tärkeänä oppimisprosessina myös ajan tasalla pysymisen sekä osaamisen päivittämisen.

Rento ja reilu työyhteisö kannustaa astumaan välillä myös epämukavuusalueelle

Metatavu on työyhteisönä samaan aikaan kiinteä mutta myös avoin ja lämmin. Porukka ottaa uudet jäsenet hyvin vastaan. Veikkaan, että tähän vaikuttaa osaltaan organisaation matala hierarkia sekä sisäisen kommunikoinnin helppous.

Täällä on ollut hienoa, että ihmiset saavat kehittää itseään juuri omien tarpeidensa mukaan. Taustalla piilevä osaaminen voi tulla itse kullakin esiin, kun oikeasti testataan ja tehdään asioita astuen välillä myös mukavuusalueen ulkopuolelle. Sitä kautta myös firma voi hyvin, kun osaavat ihmiset nauttivat itsensä kehittämisestä ja töissä olemisesta.

Pidän itsekin asioiden opettelusta tekemisen kautta, ja minut heitettiin taloon tullessani aika lailla suoraan syvään päätyyn, eli pääsin töissä heti tositoimiin. Ja jos tuntuu, että syvässä päässä on vielä hankaluuksia pysyä pinnalla, joku on aina nostamassa ylös. Tukea siis saa tarvittaessa.

Yksi parhaista puolista ilmapiirissämme on myös vaihtelevan tasoinen huumori, joka sitoo porukkaa yhteen. Se, että kaikki viihtyvät yhdessä, vaikka huononkin huumorin kautta, johtaa hyvinvointiin – ja kun yhteisönä voidaan hyvin, myös tulos ja laatu pysyvät hyvänä.

Hyvinvoinnista kertovat myös Great Place to Work-tutkimuksen numerot Metatavun kohdalla. Tutkimuksen tulokset todistavat väitettä siitä, että olemme reilu softafirma myös työntekijöille. Reilu softatalo ei siis ole tuulesta temmattu slogan, vaan se näyttäytyy reiluna toimintana niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin kohtaan.

Tanelin vinkki softayrityksessä työskentelystä kiinnostuneelle:

Tällainen työ sopii ihmiselle, joka

  • tykkää ratkaista asiakkaiden haasteita monenlaisissa digitalisaatioon liittyvissä ongelmissa
  • haluaa oppia ja käyttää moderneja teknologioita ja menetelmiä
  • on luonteeltaan ja asenteeltaan avoin, rento ja reilu.